بسمه‌تعالی
دانشگاه تهران
دانشکده علوم‌اجتماعی
گروه آموزشی توسعه
گواهی‌ دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

هیأت داوران پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای : بهمن احمدی
در رشته : علوم اجتماعی گرایش : توسعه اجتماعی

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

با عنوان : نقش آموزشهای رسمی فنی و حرفه‌ای در توسعه فعالیتهای غیرکشاورزی
را در تاریخ : 22/12/1384
به عدد به حروف

با نمره نهایی : 5/18 هجده و نیم ارزیابی نمود.
ردیفمشخصات هیأت داوراننام و نام‌خانوادگیمرتبه دانشگاهیدانشگاهامضاء1 استاد راهنما :دکتر مصطفی ازکیااستادعلوم‌اجتماعی2 استاد مشاور:دکتر منصور وثوقیدانشیارعلوم‌اجتماعی3 استاد داور:دکتر علی شکوریاستادیارعلوم‌اجتماعی4 مدیر گروه آموزشی:دکتر منصور وثوقیدانشیارعلوم‌اجتماعی5 معاون تحصیلات تکمیلی:دکتر اعظم راوردراددانشیارعلوم‌اجتماعی

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید