در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شاخه
ساختاریشماره
سئوالسؤالکاملاً موافقمموافقمبی نظرممخالفمکاملاً مخالفمساختار سازمانی1مسئولیتها و اختیارات کارکنان از شفافیت کافی برخوردار است؛2شرح وظایف کلیه واحدها و پست های سازمانی به موقع تدوین و به واحدها ابلاغ می شود؛3عملکردهای موازی و تداخل وظایف در شرکت وجود ندارد ؛بهبود روش ها4دستورالعملها و رویه ها به واحدهای سازمانی شرکت ابلاغ می‌شود؛5مدیران به هنگام اتخاذ تصمیم از قوانین ، رویه ها و دستورالعمل های مکتوب تبعیت می نمایند؛سیستم مکانیزه اطلاعاتی6تمهیدات لازم برای طراحی و استقرار سیستم جامع اطلاعاتی منابع انسانی (همانند سیستم پرسنلی، حقوق، پرداخت و …) فراهم شده است ؛7کارکنان آمادگی لازم را برای پذیرش سیستم جامع اطلاعاتی منابع انسانی دارند؛8انگیزه و اطمینان لازم برای ارایه اطلاعات و داده‌ها وجود دارد؛سیستم پرداخت9بخشنامه های نظام پرداخت از شفافیت کافی برخوردار هستند؛10ضوابط و مقررات نظام پرداخت از انعطاف لازم برخوردار است؛11پرداخت حقوق و مزایا براساس نظام 20 رتبه ای وزارت نیرو پاسخگوی نیاز کارکنان است؛12در بخش های اداری و فنی ، پرداخت به کارکنان مناسب و عادلانه است ؛گزینش و استخدام13معیارهای گزینش نیروی انسانی برای ورود افراد به شرکت شفاف و مشخص است؛14استخدام براساس قوانین و مقررات و به دور از رابطه مداری صورت می پذیرد ؛15در استخدام فرصت برابر به همه داوطلبان واجد شرایط داده می شود؛انتصابات و ارتقای شغلی16ضوابط و مقررات مدون و به‌روز در مورد مسیرهای شغلی و انتصابات وجود دارد؛17معیار شایسته سالاری در ارتقای شغلی و انتصابات حاکم است؛18فرصت برابر در ارتقای شغلی و انتصابات برای کارکنان فراهم است؛ارزیابی عملکرد19نحوه ارزیابی عملکرد کارکنان شفاف ، منطقی و مناسب است؛
شاخه

رفتاریشماره

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید