* مارشال،کاترین و راس‏من،گرچن،ب(1377)روش تحقیق کیفی، ترجمه‏ی علی پارسائیان و سید محمد اعرابی،تهران:پژوهشهای فرهنگی.
* مارکس،کارل(1357)هجدهم برومر لویی بناپارت، تهران:آفاق.
* مارکس،کارل(بی تا) مانیفست،بی جا.
* محمد‏امینی،علی‏اصغر(1374)بررسی روند نابرابری‏های اجتماعی در آموزش و پرورش ایران، پایان نامه‏ی دوره‏ی کارشناسی ارشد پژوهش دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
* مدرسی،یحیی(1368)درآمدی بر جامعه شناسی زبان، تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی.
* مک داول، دیوید(1380)تاریخ معاصر کرد، ترجمه‏ی ابراهیم یونسی، تهران: پانیذ.
* ملک،حسن(1374) جامعه شناسی قشرها و نابرابری اجتماعی، تهران:پیام نور.
* منصور،جهانگیر(1378)کتاب قانون اساسی،مصوب 58،اصلاحیه و الحاقات68.
* میلز،سی رایت(1381)بینش جامعه شناختی نقدی بر جامعه شناسی امریکائی، ترجمه‏ی عبدالمعبود انصاری ،تهران:سهامی انتشار.
* نش،کیت(1382) جامعه شناسی سیاسی معاصر:جهانی شدن،سیاست،قدرت، ترجمه‏ی محمد تقی دلفروز، تهران:کویر.
* نقدی،اسداله(1379)”تمرکزگرایی،عدم آمایش و توسعه نابرابر فرهنگی استانها”،نامه فرهنگ همدان،شماره 23،4.
* همدی،و(1379)کردستان و کرد در اسناد محرمانه بریتانیا،ترجمه‏ی بهزاد خوشحالی ،همدان:نور علم.
* وان برونسن،مارتین(1384)سرگذشت شورش سمکو،قبایل کرد و دولت ایران، ترجمه‏ی سید محمد صمدی،مهاباد:رهرو.
* وان برویین سن،مارتین(1378)جامعه شناسی مردم کرد(آغا،شیخ و دولت)ساختارهای اجتماعی و سیاسی کردستان، ترجمه‏ی ابراهیم یونسی، تهران: پانیذ.
* وبر ،ماکس(1374)اقتصاد و جامعه، ترجمه‏ی عباس منوچهری ،مهرداد ترابی نژاد و مصطفی عمادزاده،تهران:مولی.
* وبر،ماکس(1374)اخلاق پروتستان و روح سرمایه‏داری ، ترجمه‏ی عبدالمعبود انصاری،تهران:سمت.
* ولدبیگی،بهرام(1384)”گامی دیگر تا دموکراسی:دومین پارلمان برای کردستان”،آشتی ،سال دوم،شماره30.
* — (1361)طرح مقدماتی شناسایی مناطق محروم،سازمان برنامه م بودجه.
* — (1384)گزارشها و اطلاعات دفتر برنامه ریزی و امور اجتماعی فرمانداری مهاباد.
* — (1384)عملکرد هشت ساله دولت اصلاحات در آذربایجان غربی ،استانداری آذربایجان غربی.
ب)منابع کردی :
* ئوسکارمان(بی‏تا)توحفه‏ی موزه‏فه‏ریه،وه‏رگیرانی محه‏مه‏د ئه‏مین شیخول ئیسلامی(هیمن)،مه‏هاباد:- سه‏یدیان.
* باله‏کی،عومه‏ر(2004)مهاباد و کورته میژوویه‏ک،سلیمانی: وه‏زارهتی روشنبیری.
* به‏شکچی،ئیسمال(1993)کوردستان:کولونییه‏کی نیوده‏وله‏تی، وه‏رگیرانی ریبوارره‏شید،ئیستکهولم:ولات.
* توانا،قادر(2000)بوچی ده‏بی به ئه‏لف و بی‏ی لاتینی بنووسین؟هه و‏لیر:وه‏زارهتی روشنبیری.-
* حه‏سه‏ن‏زاده،عه‏بدوللا(2002)”نیو سه‏ده تیکوشان”،کورته میژووی حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئیران،کومیسیونی چاپه‏مه‏نی حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئیران.
* خوسره‏وی،ئه‏نوه‏ر(1378)”خوکوژی ژنان”،سروه،ژماره162.
* ره‏سول،شوکریه(2004)سلیمانی له ئه‏ده‏بی فولکلوردا،سلیمانی:ئینستیوتی که‏له‏پوری کورد.
* قاسملو،عه‏بدولره‏حمان(2002)”چل سال خه‏بات له پیناوی ئازادی”، کورته میژووی حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئیران،کومیسیونی چاپه‏مه‏نی حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئیران.
* قه‏ره‏داغی ،مه‏هاباد(2002)ئازاد کردنی میژوو:لیکولینه وه له سه رکیشه ی ژنان ،سلیمانی :سه‌ردهم.
* قه‏ره‏داغی ،مه‏هاباد(2004)دوخی کچانی ئه‏نفالکراوی فروشراو ،خویندنه‏وه‏یه‏کی “سوسیو-پولیتیک” انه،ستوکهولم،سایتی کوردله‏ند.
* مه‏ده‏نی،حوسین(1380)کوردستان و ستراتیژی ده‏وله‏تان،به‏رگ‏ی دووهه‏م،هه‏ولیر:وه‏زاره‏تی روشنبیری.
* وه‏لی،عه‏باس(1377)”مودیرنیته و ناسیونالیسم”،گزینگ،سوید،ژماره22.
ج)منابع انگلیسی :
* Bendix ,Reinhard and lipset ,Seymour Martin(1964)”Karl Marx:theory of Social classes”,Class ,Status and Power :A Reader in Social Stratification,U.S.A:Crowell-Collier.
* Charles,Maria(2005)Social Ineguality:Class,Race and Gender,in www.dss.ucsd.edu.

* Elwell,Frank(2003)Glossary of Sociology,Roger State University,in www.facualty.rsu.edu.
* Horton,Paul.B & Hunt,Chester.L(1968)Sociology,Newyork:McGraw-hill.
* Lamprecht,Markus and Stamm,Hanspeter(1998)Social Stratification and the Differentiation of Life Style,Social perceptions and Attitudes in Switzerland.in www.seismover.lag.ch.
* Lenski,Gerhard.E(1966)Power and Privilege:A Theory of Social Stratification,Newyork: McGraw-hill.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

* Owen,David(1997)Sociology After Postmodernism,London:Sage.
* Parkin,Frank(1972)Class Ineguality and Political Order,London:Paladin.

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید