– سرکوب شدید
– ترور حکومتی
نابرابری در وضعیت اجتماعی
– تحصیلات
– موسیقی
– ورزش
– تسلط بر زبان مادری
نابرابری اجتماعی
– نابرابری در وضعیت اقتصادی(سرمایه اقتصادی)
– نابرابری در وضعیت اجتماعی(سرمایه اجتماعی)
– نابرابری در وضعیت سیاسی.
تکنیک‏های جمع آوری اطلاعات

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

روش‏های مقایسه‏ای، روش های خاص مبتنی بر مقایسه دو یا چند جامعه و حتی دو یا چند فرد است که موضوع مقایسه‏اند. علاوه بر این مقایسه می‏تواند بین ویژگی‏های خاص گروه یا جامعه یا فرد، در زمان‏های مختلف صورت گیرد. در قرن نوزدهم، متفکران اجتماعی همچون دورکیم، ویکو، منتسکیو و . . . بدین روش تمسک جستند و با آن پدیده‏های اجتماعی را در سطح کلان مورد مقایسه قرار دادند (ساروخانی، 1378: 81-177). کنت، دورکیم، مارکس و وبر، هر کدام روش‏های مقایسه‏ای را به کار برده‏اند. مارکس جوامع فئودالی، سرمایه‏داری، شرق و غرب و . . . را از حیث رابطه با ابزار تولید و وبر مذاهب و ادیان را در رابطه با سرمایه‏داری مورد مطالعه قرار داده‏اند. وبر معتقد است که عواملی مانند ریاضت گرایی در کالونیسم وجود دارد که باعث رشد سرمایه‏داری شده است و میزان مصرف کالاهای تجملی را محدود کرده است (وبر، 1374: 147).
به زعم دورکیم، مقایسه در صورتی می‏تواند به اثبات امری انجامد که عامل زمانی را که مخل است، حذف کنیم. در جامعه‏شناسی روش مقایسه یا آزمایش غیرمستقیم روش حجت‏آوری است، و در میان صور مختلف روش مقایسه، روش تغییرات متقارن عالی‏ترین وسیله تحقیق در جامعه‏شناسی است (دورکیم، 1373: 147). همچنین، جامعه شناسی مقایسه‏ای، خود جامعه شناسی محسوب می‏شود. میلز نیز جامعه شناسی را در اصل تاریخی و تطبیقی می داند و به همین دلیل نسبت به جامعه شناسانی که جامعه شناسی را به صورتی مصنوعی و مبالغه آمیز تقسیم و مثله می کنند ،بسیار خشمگین بود(میلز،1381: 11).
لیپست (1381: 82) نیز معتقد است که بنیان روش جامعه‏شناسی بر پایه روش‏های مقایسه‏ای قرار دارد. “همچنان که جامعه‏شناسی در نگرش و تحقیق، بیشتر از روش مقایسه‏ای سود می‏جوید، ما احتمالاً در آینده شاهد تلاش‏هایی برای مرتبط ساختن تحلیل طبقاتی ملل خاص با واقعیات قشربندی جهانی خواهیم بود.” بررسی مقایسه‏ای نابرابری اجتماعی در کردستان ایران و عراق که تحت سلطه دو نظام متفاوت‏اند، می‏تواند گامی در این راستا باشد.
بوردیو نیز معتقد است که از اهداف اولیه‏اش مقایسه اجزاء اصلی جوامع بوده است. جامعه‏شناسی نیز باید برای شناخت عمومی و جهانی این روش را به کار گیرد (بوردیو، 1381: 45). ژان ایوتروپو (حسینی، 1377: 160) نیز بر این باور است که یکی از مشکلات عمده جامعه‏شناسی کنونی فرانسه، ضعف تحقیقات مقایسه‏ای است، در حالی که بررسی‏های مقایسه‏ای جامعه‏شناسی، نقطه آغازین جامعه‏شناسی می‏باشد.
با توجه به اهمیت بررسی مقایسه‏ای در جامعه‏شناسی، کارها در این چارچوب صورت می‏گیرد. اما بررسی مقایسه‏ای چه مزیتی است که تمامی کلاسیک‏های جامعه‏شناسی و به نوعی اکثر جامعه‏شناسان متأخر بر آن اصرار ورزیده‏اند. بررسی مقایسه‏ای و مقایسه داده‏ها فوایدی بدین شرح دارد:
1- اول آنکه موجبات تبلور واقعیت را فراهم می‏سازند.

2- تعمیم‏بخشی و استنتاجهای علی را تسهیل می‏کند.
3- کشف و استخراج ساخت ها جز با مقایسه امکان پذیر نیست (ساروخانی، 1378: 190).
تکنیک‏های مورد استفاده در این تحقیق ترکیبی از روشهای کمی و کیفی خواهد بود. به سه دلیل صرفا از روش‏های پوزیتیویستی استفاده به عمل نمی‏آید:
1- از جهت تحلیلی نمی‏توان دانش مبتنی بر عقل سلیم انسانها را درباره ساختارهای اجتماعی کنار گذاشت، به این امید واهی که دیدگاهی عینی به دست آید.
2- از جهت روش شناسی؛ باید دانست که منطق آماری و روش تجربی همیشه برای بررسی جهان مبتنی بر برهم ذهنی (بین الاذهانی) مناسب نیست. روش‏های نمونه‏گیری تصادفی و کاربرد گروه‏های کنترل از منطقی سرچشمه می‏گیرد که در مورد جهان پسا اثباتگرایی لزوماً به کار بستنی نیست.
3- از جهت علمی: از آنجا که با جهان بین الاذهانی سر و کار داریم، خط مشی‏های دخالت‏گرانه مبتنی بر الگوی تغییر ناشی از محرک ـ واکنش، چه از نظر تحلیلی و چه از نظر سیاسی پذیرفتنی نیستند. از همین روی دیگر نمی‏توانیم تصویری از متخصصان عینی را بپذیریم که متغیرهایی را برای تولید پیامدهای بهتر و قابل قبول برای تحقیق عملی می‏سازند (سیلورمن، 1379: 2-1). به علاوه محبوبیت روش‏های کمی به موازات فتور در تحقیق آماری پس از سال 1965، آغاز به کاهش نموده است. برخلاف متخصصان دیگر، مانند روان شناسان، اقتصاددانان، پزشکان و مدیران که گرایش داشتند، هر تحقیقی را که مبتنی بر شمارش نباشد رد کنند، جامعه‏شناسان پس از تاریخ یاد شده، اگر دیده می‏شدند که دارند آزمون‏های آماری انجام می‏دهند، احساس دستپاچگی می‏کردند (سیلورمن، 1379: 19).
با وجود همه‏ی موارد فوق، مهم‏ترین دلیل ما برای استفاده از روش‏های کیفی نیز این است که 1) پرسش‏های ما در زمینه‏ی کشفی جدید مطرح شده‏اند:‏ “تردیدی نیست که چون پرسش در زمینه کشفی جدید مطرح شود، مناسب ترین راه این است که آن را از طریق تحقیق کیفی انجام داد” (مارشال و راس من، 1377: 44). 2)روش های مصاحبه و مشاهده1 مرتبط با پارادایم تعریف اجتماعی اند که چارچوب مفهومی ما در بطن آن قابل ارزیابی است.
در این تحقیق روش‏های اصلی که برای جمع‏آوری اطلاعات به کار می‏برند عبارتند از:
1- مشارکت در تحقیق، 2- مشاهده مستقیم، 3- مصاحبه عمیق، 4- بررسی اسناد و مدارک. با توجه به اینکه انتخاب یک روش یا تکنیک خاص همواره بستگی به شرایط (توانایی‏های شخص محقق و امکانات او مانند پرسشگر توانا، جامعه مورد مطالعه و محدودیت‏های آن . . .) دارد (رفیع‏پور، 1382: 18-17)؛ به طور اساسی از روش‏ها‏ی مصاحبه استانداردیزه ،مصاحبه‏ی عمیق و مشاهده استفاده به عمل می آوریم.
دلائل دیگری نیز می‏توان برای کاربرد روشهای مصاحبه ارائه داد. به گفته دنزین “برخلاف تحقیق اجتماعی آماری، مشاهده‏گر مشارکت کننده در میدان تحقیقش گرفتار پیشداوریهای راجع به ماهیت مسئله تحقیق، وسایل انعطاف ناپذیر گردآوری داده‏ها و فرضیه‏ها نیست.” (سیلورمن، 1379: 144). مسئله‏ی پیش داوری و تبعات آن در کردستان همواره حائز اهمیت است. با توجه به تداوم جنگ‏های خانمانسوز، عشیره‏ای و بعد از آن حاکم بودن نگاه امنیتی در کردستان و میلیتاره نمودن آن همواره تحقیق با مشکل روبرو بوده است. لذا برای پوشش این مشکلات محقق باید، روابط دوستانه و نزدیکی با پاسخگویان داشته باشد؛ در غیر اینصورت اطلاعات بدست آمده قابلیت اعتماد نخواهند داشت. در کردستان عراق نیز هم اکنون سایه احزاب مشهود است و کم و بیش بر این جریانات تأثیر می‏گذارد. لذا برای غلبه بر سوگیری‏های ناشی از وجود احزاب و نگاه‏های امنیتی، از روش مصاحبه، استفاده می‏شود.
مسئله‏ی دیگر به محدودیت زمانی، امکانات مالی و پرسشگران مجرب بر می‏گردد. اکثر محققان وجود پرسشنامه و کاربرد آن را در تحقیقات اجتماعی در ایران (مانند رفیع‏پور، 1382: 44) نقد کرده‏اند. کسب اطلاعات لازم و جالب در زمینه‏ی مورد نظر به مدت زمات طولانی‏تری نیاز دارد و در این فاصله با استفاده از مصاحبه می‏توان اطلاعات بیشتری بدست آورد.
به علاوه در مهاباد، بعد از ترور “شوانه” در 18 تیر امسال، فضای مهاباد حالت نظامی به خود گرفته و حکومت نظامی حاکم است. در این فضا، مصاحبه کارآیی بیشتری دارد؛ به ویژه در هنگام پیدا کردن علل پدیده‏ها (سرمد، 1379: 149)، ضرورت استفاده از مصاحبه بیشتر می‏شود. هدف اصلی در بحث نابرابری اجتماعی، یافتن علل مسئله بوده و در این تحقیق نیز کار ما بر اساس آن انجام گرفته است.
همچنین در گروه‏هایی که مقایسه آنها (رفیع‏پور، 1378: 296) مد نظر است، مصاحبه کاربرد بهتری دارد. در این تحقیق نیز مقایسه مبنای کار بوده و دو جامعه مهاباد و سیلیمانیه زمینه تحقیق هستند.
تکنیک های تجزیه و تحلیل اطلاعات
تمامی سوالات پرسشنامه وارد کامپیوتر شده و آماره های مورد نظر تفسیر شده‏اند.نرم افزار مورد استفاده جهت انجام کارهای مورد نظر spss/pc می باشد که مخفف بسته ی نرم افزاری علوم اجتماعی(Statistical Package for Social Science) است.این نرم افزار مجموعه ای از برنامه هایی است که برای ذخیره سازی ،تبدیل داده ها و انجام تحلیل های آماری بر مبنای داده های وارد شده به سیستم به کار می رود(ساعی،1377: 52).در آغاز فراوانی اکثر گویه ها گرفته شده و آنگاه آماره های مرتبط مرتبط با سطوح سنجش هر متغیر تفسیر شده اند.در سطح بالاتر روابط بین متغیرها در جدول دوبعدی ،آماره، Kendall’s tau-bوV کرامر و آنگاه تحلیل رگرسیونی چندمتغیره آمده است.آلفای حاصل از روابط بین گویه ها و شاخص های متغیرهای مستقل و وابسته در همه موارد بیشتر از 6% بوده که قابل قبول است.
1 – هرچند که تعریف گرایان اجتماعی نیز از روش پرسشنامه مصاحبه ای استفاده می کنند ،اما بیشتر از انگاره های دیگر از روش مشاهده سود می جویند(ریتزر،1377: 6-635).کاربرد این روش برای مقایسه بهتر صورت گرفته است.
—————
————————————————————
—————

  • 1
دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید