پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله b (1328)

مبحث سوم: مبنای حقوقی حق استرداد مبیع از تاجر حقالعملکار……………………………………………………..50 گفتار اول: بررسی انطباق مقررات دعوای استرداد مبیع از تاجر حقالعملکار بر خیار تفلیس……………51گفتار دوم: بررسی انطباق مقررات دعوای استرداد مبیع از تاجر حقالعملکار بر ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

مقاله b (1327)

گفتار دوم- مفهوم “سرعت”9گفتار سوم- مفهوم “رسیدگی”10گفتار چهارم- مفهوم “دعاوی بازرگانی”11بند نخست- مفهوم “دعوی”12بند دوم- مفهوم “بازرگانی”13بند سوم- قلمرو “دعوای بازرگانی”14الف- اطراف دعوی14مبحث دوم- مبانی اصل سرعت دررسیدگی به دعاوی بازرگانی16گفتار نخست- یکسانی یا گوناگونی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

تحقیق دانلود b (1326)

1-5 مقدمه:22-5 خلاصه تحقیق :23-5 بحث و نتیجه گیری:24-5 پیشنهادات2منابع:2پیوست ها:2چکیده لاتین:2چکیده فارسیبررسی ارتباط بین ابعاد شخصیت و منابع قدرت در مدیران ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقیهدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

تحقیق دانلود b (1323)

4ـ5ـ دین و انسانیت از دیدگاه مولانا664ـ6ـ محبت و ارادت مولانا به امیرالمومنین (علیه‌السلام)674ـ7ـ حضرت علی (علیه‏السلام) دستگیردوجهان714ـ8ـ امام حسین (علیه‏السلام) از نگاه مولوی724ـ9ـ داستان موسی و شبان784ـ10ـ تساهل و تسامح درنگاه مولانا824ـ11ـ مولانا و ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه ارشد b (1322)

1-7-2-1-مبحث اول: مبانی نظری مراقبت از مجرمین خطرناک241-7-2-1-1-گفتار اول: مبانی ایدئولوژیک و ارزشی مراقبت از مجرمین خطرناک251-7-2-2-2-گفتار دوم:روش های اصلاح و درمان و راهکارهایی برای بهبود درمان مجرمین خطرناک271-7-2-2-مبحث دوم: روش های مراقبت از مجرمین ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه ارشد b (1299)

انواع بدرقه متهم، تهدیدهای هنگام بدرقه و حقوق متهم در این خصوص49الف – انواع بدرقه49ب- تهدیدها هنگام بدرقه متهم49ج – حقوق متهم هنگام بدرقه50توانمند سازی51توانمند سازی به مثابه یک مفهوم انگیزشی52اهمیت و ضرورت توانمندسازی54علل گرایش ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه ارشد b (1298)

1-12-3- توزیع و پراکنش منطقه‌ای جمعیت14 1-12-4- توزیع منطقه‌ای فعالیت‌های اقتصادی14 1-12-5- توسعه اقتصادی منطقه15 1-12-6- عدالت اجتماعی15 1-12-7- تأثیر بر محیط پیرامون:15 1-12-8- تاثیر بر جوامع انسانی161-13- اهمیت مکانیابی شهرکهای صنعتی از نظر کارفرمای ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه b (1297)

2ـ2ـ2کاربرد ختمی خبازی در پزشکی252ـ2ـ3 کاربرد ختمی خبازی در کشاورزی272ـ3 تاثیر تنش خشکی بر رشد گیاهان282ـ4ـ هگزاکونازول38فصل سوم: مواد و روش ها3ـ1ـ مواد و روش‌ها433ـ2ـ نحوه انجام تحقیق443ـ3ـ اندازه‌گیری صفات453ـ3ـ1ـ تعداد برگ و طول ریشه453ـ3ـ2ـ ادامه مطلب…

By 92, ago